Busca

Informatie

De naam Busca is toegevoegd op 20-09-2019 en het gaat om een reu.

Kenmerk vanBusca

Hondennamenreu

Hondennamenteef