Zeven

Informatie

De naam Zeven is toegevoegd op 20-09-2019 en het gaat om een reu.

Kenmerk vanZeven

Hondennamen reu

Hondennamen teef